Výroba polotovarov metódou strateného jadra

Opis projektu

Spoločnosti CARBOPRAX a.s. sme poskytli analýzu a návrh riešenia, ktorý sa týkal technických problémov spojených s procesom výroby. Po tom, ako bol návrh prijatý, sme uskutočnili rekonštrukciu lisovacieho zariadenia a vyrobili tlakovú nádobu pre kompletizáciu vstrekolisu, ktorý vstrekuje roztavený vosk do formy pre výrobu polotovarov metódou strateného jadra.

Riadiace zariadenia
Lisovacie zariadenie aj tlaková nádoba sú ovládané riadiacim systémom, ktorý monitoruje chod zariadenia pomocou rozličných snímačov. Ovláda hydrauliku. Reguluje teplotu v ohrevných platniach lisu a ohrevných zónach tlakovej nádoby.

Dotykové panely
Pomocou dotykových operátorských panelov môže obsluha meniť niektoré prevádzkové veličiny, napríklad teplotu ohrevu, dĺžku tlakovania vosku do formy a iné.

Dodržanie noriem
Súčasťou našej dodávky bolo aj riešenie BOZP a dodržanie všetkých platných noriem, týkajúcich sa strojnej aj elektrickej časti dodávky, kde sme spolupracovali s Technickou inšpekciou.

Info

  • Zákazník : CARBOPRAX a.s.
  • Kategória : PRIEMYSEL

Ďalšie vybrané projekty