OP VÝSKUM A INOVÁCIE

Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Kód ITMS2014+:  313012P272
Názov projektu:  Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov

Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov
06/2019 – 05/2022   VIAC INFO

Kúpna zmluva – IKT – HW
05/2020   VIAC INFO

Kúpna zmluva – IKT – SW
05/2020   VIAC INFO

Kúpna zmluva – EXTRUDOVANÝ POLOTOVAR NA VYPEŇOVANIE
12/2020   VIAC INFO

Kúpna zmluva – GRAFITOVÉ FORMY
09/2021   VIAC INFO

Kúpna zmluva – MATERIÁL, KTORÝ MENÍ SVOJU FÁZU SKUPENSTVA PÔSOBENÍM TEPELNEJ ENERGIE
01/2022   VIAC INFO

Ponukový list – INTERIÉROVÝ SÁLAVÝ PANEL
2023   VIAC INFO

Ponukový list – KONTAJNER / BATÉRIA PRE DLHODOBÉ USKLADNENIE TEPELNEJ ENERGIE
2023   VIAC INFO