Vodárenstvo

Vodárenstvo je jednou z hlavných oblastí našej spoločnosti. Počas svojej existencie sme dodávali takmer pre všetky vodárenské spoločnosti na Slovensku a pôsobíme aj v okolitých krajinách. Okrem priamych dodávok sme úspešne realizovali aj subdodávky pre stavebné firmy (generálny dodávateľ) a technologické firmy.

Našou spoločnosť dodáva a inštaluje ELEKTRO, MaR a ASRTP pre všetky typy vodárenských objektov, čistú aj špinavú vodu – tzn.

  • studne,
  • vodojemy,
  • úpravne vôd,
  • čerpacie stanice,
  • čistiarne odpadových vôd
  • telemetria
  • centrálny dispečing

Samozrejmosťou je prispôsobenie sa zaužívaným štandardom konkrétneho zákazníka a dodržanie požadovanej súčiastkovej základne pre jednoduchší a rýchlejší servis. V prípade podpísanej servisnej zmluvy vieme na diaľku spraviť diagnostiku poruchy a následne efektívne a rýchlo zabezpečiť potrebný servis.