MVE Želiezovce

Opis projektu

Malá vodná elektráreň v Želiezovciach je tvorená dvomi Kaplanovými turbínami. Každá turbína poháňa synchrónny generátor výkonu 2 MW.

Prifázovanie generátorov na sieť
Naše riešenie zabezpečuje prifázovanie generátorov na sieť do 90 sekúnd. Synchronizácia je riešená samotným riadiacim systémom generátora. Nie je potrebné externé synchronizačné zariadenie.

Regulácia hladiny
Systémy regulujú hladinu pred hrádzou na želanú výšku.

Riadenie otvorenia obežného a rozvodného kola
Riadenie otvorenia obežného a rozvodného kola turbíny tak, aby bol dosiahnutý čo najväčší výkon pri aktuálnom stave hladiny vody a aby nebola dosiahnutá kavitácia pri prevádzke turbíny.

Info

  • Kategória : MVE

Ďalšie vybrané projekty