Archives:

MVE Cenovo je postavená v obci a do MVE sa privádza potrubím, ktoré má dĺžku 1850 metrov a prevýšenie 22 metrov. Naša spoločnosť zabezpečovala kompletnú rekonštrukciu ELEKTRO, MaR a ASRTP.

Pri rekonštrukcii sme vymenili Bánkiho turbíny s konštrukciou z roku 1987 za nové, vyrobené na mieru, počet turbín sa zvýšil z 2 na 3. Z pôvodných 40kW sa nám podarilo navýšiť celkový výkon na 165kW. Špeciálna konštrukcia turbín zvýšila energetickú účinnosť z pôvodných 75% na 87%, čím sme dosiahli maximum možnej účinnosti Bánkiho turbíny.

V rámci kompletnej dodávky ELEKTRO, MaR a ASRTP prebehla aj rekonštrukcia prípojky na elektrickú sieť a montáž nového zabezpečovacieho systému spolu s kamerovým systémom.

 
 

Malá vodná elektráreň v Želiezovciach je tvorená dvomi Kaplanovými turbínami. Každá turbína poháňa synchrónny generátor výkonu 2 MW.

Prifázovanie generátorov na sieť
Naše riešenie zabezpečuje prifázovanie generátorov na sieť do 90 sekúnd. Synchronizácia je riešená samotným riadiacim systémom generátora. Nie je potrebné externé synchronizačné zariadenie.

Regulácia hladiny
Systémy regulujú hladinu pred hrádzou na želanú výšku.

Riadenie otvorenia obežného a rozvodného kola
Riadenie otvorenia obežného a rozvodného kola turbíny tak, aby bol dosiahnutý čo najväčší výkon pri aktuálnom stave hladiny vody a aby nebola dosiahnutá kavitácia pri prevádzke turbíny.

Spoločnosti CARBOPRAX a.s. sme poskytli analýzu a návrh riešenia, ktorý sa týkal technických problémov spojených s procesom výroby. Po tom, ako bol návrh prijatý, sme uskutočnili rekonštrukciu lisovacieho zariadenia a vyrobili tlakovú nádobu pre kompletizáciu vstrekolisu, ktorý vstrekuje roztavený vosk do formy pre výrobu polotovarov metódou strateného jadra.

Riadiace zariadenia
Lisovacie zariadenie aj tlaková nádoba sú ovládané riadiacim systémom, ktorý monitoruje chod zariadenia pomocou rozličných snímačov. Ovláda hydrauliku. Reguluje teplotu v ohrevných platniach lisu a ohrevných zónach tlakovej nádoby.

Dotykové panely
Pomocou dotykových operátorských panelov môže obsluha meniť niektoré prevádzkové veličiny, napríklad teplotu ohrevu, dĺžku tlakovania vosku do formy a iné.

Dodržanie noriem
Súčasťou našej dodávky bolo aj riešenie BOZP a dodržanie všetkých platných noriem, týkajúcich sa strojnej aj elektrickej časti dodávky, kde sme spolupracovali s Technickou inšpekciou.