Voda

Voda - obrázok

Voda nás sprevádza celý život.
Aj my sprevádzame vodu vo viacerých podobách.

 • Riadime distribúciu pitnej vody od prameňa až k odberateľovi.
 • Riadime kanalizačnú sieť a čistiarne odpadových vôd.
 • Riadime vodu, ktorá chladí prevádzky.
 • Riadime vodu plnú energie v malých vodných elektrárňach.
 • Riadime vodu, ktorá upokojuje vo fontánach.
 • Riadime vodu, ktorá zabáva, keď zasneží lyžiarske svahy.

Riadenie v priemysle

Riadenie v priemysle- obrázok
Každá práca sa dá zjednodušiť a zautomatizovať.
Realizujeme riadenie podľa zadania technológa.
 • Od jednoduchých úloh so spínaním hladín, po presné riadenie regulátormi s predikciou.
 • Od riadenia jednoduchých pohonov dopravníkov, po presné polohovanie zdvihu.
 • Od jednoduchých, jednoúčelových strojov po automatické výrobné linky.
 • Komplexné riadenie technologických liniek.
 • Zisťovanie kvality výroby kamerovými systémami.
 • Vizualizácia výroby na displejoch a operátorských PC.
 • Ukladanie dát do databáz a vytváranie protokolov.

Riadenie inteligentných budov

Riadenie inteligentných budov - obrázok

Každý človek chce žiť a pracovať v prostredí, ktoré vytvára pohodu.

 • Riadime kúrenie, keď je potrebné zvýšiť teplotu.
 • Riadime chladenie v prípade potreby zníženia teploty.
 • Zabezpečujeme efektívne riadenie vzduchotechniky.
 • Riadime osvetlenie podľa prítomnosti a časového plánu.

Všetko spájame do jedného celku, aby bolo možné jednoducho ovládať všetky funkcie naraz.
Pri riadení inteligentných budov využívame zbernice typu: LONWORKS, KNX, ETHERNET.